پرش به محتوا

مانیتورینگ

مانیتورینگ چیست؟

مانیتورینگ چیست

مانیتورینگ چیست و چه اهمیتی دارد مانیتورینگ چیست؟ آیا اهمیت دارد؟ باید گفت یکی از عناصر اصلی در موفقیت پروژه و برنامه های بزرگ است که به صورت موازی با آن اجرا میشود. سفارش سیستم اتوماسیون و مانیتورینگ آبیاری، آبرسانی و کشاورزی. ســـــــــفارش ســــــیستم مانیتوریـــنگ تعریف مانیتورینگ مانیتورینگ فرآیندی است، شامل مشاهده و پیگیری فعالیت‌هاادامه »مانیتورینگ چیست