پرش به محتوا

پایتون

داده کاوی با پایتون

داده کاوی با پایتون

داده کاوی چیست؟ سفارش پروژه داده کاوی: بیایید قبل از توضیح در مورد داده کاوی با پایتون، در مورد مفهوم پردازش داده صحبت کنیم. از زمانی که اینترنت به وجود آمد، با ارتباطاتی که میسر شد، داده های بسیاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال رد و بدل شدن بین افراد و سازمانادامه »داده کاوی با پایتون