پرش به محتوا

نیاز صنعت

نیاز صنعت: گاهی در سازمانها مسائل و مشکلاتی ایجاد میشود که کلید حل آن توسط متخصصین مجرب است. دکمه بالا لینک اعلام نیاز است و در ادامه به بیان نحوه بیان آن میپردازیم.

ثبت نیاز صنعت | اعلام نیاز صنعت

ثبت نیاز صنعت و اعلام نیاز صنعت.

مراحل اعلام نیاز صنعت

  • بیان درست مسئله
  • معرفی سازمان و نماینده سازمان
  • بودجه پیشنهادی یا تخصیص یافته
  • اعلان عمومی
  • بررسی توسط متخصصین مجرب
  • اعلان پیشنهادهای راهبردی
  • مذاکرات، قرارداد و حل مسئله

بیان درست مسئله و نیاز صنعت

اولین قدم و مهترین قدم برای حل هر مشکل از جمله نیازهای صنعت، بیان دقیق صورت مسئله است.

بیراه نیست که میگویند: اگر مسئله به درستی بیان شود، نصف راه طی شده است.

در این فرم باید به بیان دقیق مسئله پرداخته شود و اگر در این مورد فایل RFP موجود باشد باید پیوست گردد.

معرفی سازمان و نماینده سازمان

در این گام، سازمان و نماینده سازمانی که در آن نیاز صنعت ایجاد شده است باید معرفی شوند.

گاهی اوقات نوع سازمان در نحوه حل مسئله تاثیرگذار است، مثلا برای حل مشکلات بیمارستانی باید از سیستم های با کمترین نویز صوتی استفاده شود.

بودجه تخصیص یافته یا پیشنهادی

در این گام، کارفرما مشخص میکند که برای نیاز صنعت ایجاد شده، چه حدود بودجه ای مشخص شده است.

بله ممکن است این سوال پیش آید که، متخصصین باید بودجه را پیش بینی کنند و کارفرما تایید یا عدم تایید کند.

اما بهتر است یک حدود بودجه برای حل مسئله مشخص شود. مثلا کمترین و بیشترین مقداری که میتوان هزینه کرد چقدر است.

انتشار | اعلان عمومی نیاز صنعت

پس از تکمیل موارد، مسئله، به صورت اعلان عمومی انتشار میابد.

در این مرحله، مسئله به صورت عمومی بین شرکتها و متخصصان مختلف قرار گرفته و مورد بررسی قرار میگیرد.

بررسی توسط متخصصین مجرب امر

مسائلی که در سازمان وجود دارد در تخصص و تجربه برخی افراد یا سازمانهای دیگر است. از این رو مسئله طرح شده در این مرحله بررسی میشود.

در این مرحله نیز، کامل بودن حل مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد، چراکه گاهی اوقات جزئیات کوچک مسئله میتوان در راهبرد نهایی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

این دوره تقریبا حدود یک تا سه هفته طول خواهد کشید.

اعلان پیشنهادهای راهبردی

در این مرحله پس از بررسی مسئله طرح شده و اسناد RFP، پیشنهادات یا پروپوزال ها به کارفرما تحویل میگردد.

در پروپوزال زمان، هزینه و راهبردها بیان میگردد تا کافرما بهترین مورد را انتخاب کند.

مذاکره، قرارداد و حل نیاز صنعت

در این مرحله، جلسات بین کارفرما و سازمانهای متخصص برای تعیین نهایی نحوه حل مشکل، برگزار میشود.

مرحله آخر قرارداد و شروع حل مسئله خواهد بود.

برخی نیازهای صنعت.