پرش به محتوا

نکات سفارش طراحی PCB – قسمت دوم: تداخل الکترومغناطیسی

در ادامه مطلب قبل در مورد سفارش طراحی PCB یکی دیگر از ملاحظات طراحی برد میزان تشعشع یا همان تابش الکترومغناطیسی برد است. همانطور که میدانید هر جایی که جریان الکتریکی وجود داشته باشد یک میدان مغناطیسی اطراف خود خواهد داشت.

سفارش طراحی PCB

تا زمانی که این جریان در فرکانس های بالا نباشد و طول ترک(مسیر جریان) کوتاه باشد مشکلی به وجود نمی آید مگر زمانی که طول ترک زیاد شود و فرکانس بالا رود، که در آن صورت تابش خواهیم داشت که این تابش روی دیگر دستگاه ها اثر خواهد گذاشت.

البته میزان طول ترک و فرکانسی که روی آن است برای تبدیل کردن ترک به آنتن با یک فرمول خاص محاسبه میشود. فرمول تبدیل شدن یک ترک مستقیم به آنتن را به صورت تقریبی میتوان از فرمول زیر محاسبه کرد:

فرکانس * طول ترک > سرعت موج در فضا

اگر این فرمول برقرار باشد، ترک مورد نظر میتواند به صورت آنتن تابش الکترومغناطیسی داشته باشد.

علاوه بر تابش خود دستگاه، سیستم های دیگر نیز میتوانند روی برد تاثیر داشته باشند، که در موارد ضروری در سفارش طراحی PCB ، لازم است این نکته مطرح گردد که دستگاه قرار است در محیط نویزی مورد استفاده قرار گیرد.

البته به این نکته نیز توجه شود که تاثیر الکترومغناطیسی، با فاصله دستگاهها رابطه عکس دارد.

جهت بررسی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری الکترومغناطیسی یک سری تست های استاندارد نیز وجود دارند که کیفیت سیستم را مشخص میکنند. معروف ترین آنها تست EMI است. EMI میزان تداخل الکترومغناطیسی دستگاه را مشخص میکند.

چه عوامل دیگری از نظر تداخل الکترومغناطیسی، در کیفیت سفارش طراحی برد PCB اهمیت دارند؟

علاوه بر مطالب گفته شده عوامل دیگری میتوانند باعث کاهش کیفیت برد شوند که در سفارش طراحی PCB باید به آن دقت کرد.

به عنوان مثال تا حد ممکن از ترک های با زاویه­ ی تیز در طراحی برد نباید استفاده گردد. مگر آنکه قصد طراح، طراحی برد آنتن باشد.

در تصویر یک نمونه طراحی آنتن با استفاده از PCB را مشاهده میکنید.

سفارش طراحی PCB 2